OSLO HØYRE GIR SINE VARME STØTTE TIL BYRÅDETS SYKKELPOLITIKK

Det er nå offisielt. Byrådslederkandidat Eirik Lae Solberg (H) gir sin fulle støtte til byrådet og samferdselsbyråd Lan Marie Bergs (MDG) sykkelstrategi. Den innebærer titusener av raserte parkeringsplasser til fordel for rød sykkelasfalt.

Herr Nilsen (30).jpg

Det er via en krangel med MDGs Arne Haabeth at Solberg bekrefter sin varme støtte til byrådets arbeid med å fjerne bilen fra Oslo og erstatte den med sykkelveier.

Haabeth hevder overfor Solberg at Høyre siden 2015 “har forsøkt stanse nær alle sykkeltiltak”. Dette får Solberg til å nærmest se rødt.

- Nei, vi støtter de fleste, tordner Solberg tilbake.

I Oslo Høyres valgprogram for 2019 til 2023 skriver partiet dette om sykler i hovedstaden:

Sykkelbyen Oslo
Sykkelen er et av de mest miljøvennlige transportmidlene i byen. Når flere sykler, blir det bedre for folkehelsen, miljøet og kapasiteten i kollektivtrafikken. Vi vil bygge et nettverk av sykkeltraseer inn mot sentrum og sørge for at syklister trygt kan dele bygatene med gående, busser og biler. Vi vil også legge til rette for flere parkeringsmuligheter for sykkel, slik at det blir enklere for flere å velge sykkel. Samtidig er det viktig at det jobbes for å fremme en bedre sykkelkultur for å ivareta både syklisters og fotgjengeres sikkerhet og opplevelse av å ferdes på en trygg måte.

Oslo Høyre vil:

 • Bygge ut et sammenhengende helårs nettverk av sykkeltraseer inn mot sentrum.

 • Tilrettelegge for mest mulig adskilte sykkelveier.

 • Bygge sykkelhoteller der man trygt kan parkere sykkelen ved alle store kollektivknutepunkter,

  bl.a. Ryen, Grorud, Storo og Skøyen.

 • Utarbeide en parkeringsnorm som sikrer tilstrekkelig parkeringskapasitet for sykler i nye prosjekter både for elsykler, lastesykler og vanlige sykler.

 • Øke antall bysykler og bysykkelstativer i eksisterende og nye områder, øke tilgjengeligheten der bruken er størst, og sørge for at ordningen kan brukes av alle over 16 år.

 • Etablere en bysykkelordning med el-bysykler.

 • Merke opp eksisterende og nye gang- og sykkelstier med egne felt for gående og syklende.

 • Redusere fartsgrensen til 30 km/t utenom hovedveiene i indre by og boligområder i ytre by, slik

  at biler og syklister trygt kan dele gatene.

53930288_362573974600436_7489729378545303552_n.jpg