OSLO HØYRE VIL AT BEBOERPARKERING SKAL KOSTE LANGT MINDRE

_1578582848.jpg

Byrådslederkandidat Eirik Lae Solberg (H) vil redusere beboerparkering for mopeder fra 1500 til 100 kroner. Privatbilene bør ikke betale mer enn 200-300 kroner, sier Solberg til Nyhetsavisen Ja til bilen i Oslo.

- Beboerparkering koster nå 3000 kroner for en privatbil og 1500 for en moped. Hva gjør Høyre med denne ved valgseier?

- Høyre mener beboerparkeringen ikke skal koste mer enn det koster å administrere ordningen. Det innebærer at det ikke bør koste mer enn 200-300 kroner for en bil og halvparten for moped i året. I Høyres alternative budsjett for 2019 tok vi det første skrittet og foreslo å halvere kostnaden for privatbil til 1500 kroner. Dette forslaget ble nedstemt av det rødgrønne flertallet i bystyret, sier Høyres 1. kandidat.