Oslo Senterparti vil forby bilen innenfor Ring 2

- Oslo trenger mer kløver! Slik kan Senterpartiets Oslo-program oppsummeres med partiets egne ord.

2461247.jpg

Nyhetsavisen Ja til bilen i Oslo har sett nærmere på Senterpartiets valgløfter foran kommende kommunevalg. Partiet er i dag et ikke-parti i Oslo og fikk kun 0,6 prosent av stemmene i 2015.

Partiet gjør nå et nytt forsøk ved å fri til de som ikke trenger bil innenfor Ring 2. Fra før av har MDGs byutviklingsbyråd Marcussen uttalt at “Det er ingen menneskerett å bo innenfor Ring 2”.  

Her er det Sp vil innenfor samferdselspolitikk:

• Alle nye busser skal gå på miljøvennlig drivstoff

• Hindre bilister å bruke sine biler

• Bygge Ahusbanen og Fornebubanen

• Ny t-banetunnel gjennom Oslo

• Nye trikker som sikrer lavere støy

• Bilfritt innenfor Ring 1 i 2020 og om 10 år bilfritt innenfor Ring 2

• Bygge et sammenhengende sykkelveinett i Oslo med egne traséer for syklister

• Flere bysykkelstativ, og ha bedre merking for syklister i rundkjøringer og bedre merking av sykkelstiene

• Flere scooterparkeringsplasser i Oslo

• Sykkelhotell i tilknytning til Oslo S og Bussterminalen

Partiet oppsummerer det hele slik:

Oslo skal være et forbilde for moderne storbysamfunn som er miljø- og klimatilpasset, bygd på fornybare ressurser og basert på kollektivtrafikk, gang- og sykkelveier. For å bedre bomiljøet trenger byen et transportsystem som minsker luft- og støyproblemene.

Vi ønsker en by der vi tar vare på gårdsbruk og villahager, og skaper flere kolonihager, parseller og skolehager. Her vil det produseres mat og byens befolkning kan oppleve naturen tett innpå seg.

Les Oslo Sps lokalprogram her:

https://www.senterpartiet.no/lokallag-og-fylkeslag/oslo/lokalvalgprogram-2015-2019