Oslos brannsjef slår alarm om bilfritt byliv

Brannsjef Jon Myroldhaug har sendt et oppsiktsvekkende brev til Oslo kommune. Brannsjefen tillater seg å minne om at "Oslo kommune er forpliktet å sikre at nødvendig innsatstid i Oslo sentrum ikke overstiger 10 minutter".

Brannsjefen er særlig bekymret for tilstanden i Møllergata og Kongensgate som er identifisert som en særlig viktig utrykningstrasé. Men, han understreker at etaten generelt trenger å komme frem i de fleste gater.  "Utrykningkjøring i gater og andre byarealer som normalt ikke er åpen for biltrafikk er generelt ikke ønskelig, på grunn av risiko for påkjørsel av myke trafikanter", skriver brannsjef Myroldhaug i et brev til Plan og bygg som er byrådets etat for å gjøre sentrum bilfritt.  Brannsjefen peker også på at det pågår store prosjekter som oppgradering av trikketraséer, tunnelrehabiliteringer, bygging av sykkelveinett og andre byggeprosjekter.   Han etterlyser nå en overordnet Risiko- og sårbarhetsanalyse som belyser hvilke konsekvenser alle de store samtidige prosjektene får for nødetatenes fremkommelighet.  "Eksempelvis vil en bilulykke i Operatunnelen medføre at all trafikken vil måtte ledes gjennom Oslo sentrum, men påfølgende problemer for fremkommeligheten for nødetatene. Trafikkstrøm øst/vest og syd/nord har begrensede muligheter i dagens veisystem", skriver bekymret brannsjef i Oslo.   Les hele alarm-brevet her: http://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2018097531&fileid=8063916      Bildetekst: Brannsjef Jon Myroldhaug.

Brannsjefen er særlig bekymret for tilstanden i Møllergata og Kongensgate som er identifisert som en særlig viktig utrykningstrasé. Men, han understreker at etaten generelt trenger å komme frem i de fleste gater.

"Utrykningkjøring i gater og andre byarealer som normalt ikke er åpen for biltrafikk er generelt ikke ønskelig, på grunn av risiko for påkjørsel av myke trafikanter", skriver brannsjef Myroldhaug i et brev til Plan og bygg som er byrådets etat for å gjøre sentrum bilfritt.

Brannsjefen peker også på at det pågår store prosjekter som oppgradering av trikketraséer, tunnelrehabiliteringer, bygging av sykkelveinett og andre byggeprosjekter. 

Han etterlyser nå en overordnet Risiko- og sårbarhetsanalyse som belyser hvilke konsekvenser alle de store samtidige prosjektene får for nødetatenes fremkommelighet.

"Eksempelvis vil en bilulykke i Operatunnelen medføre at all trafikken vil måtte ledes gjennom Oslo sentrum, men påfølgende problemer for fremkommeligheten for nødetatene. Trafikkstrøm øst/vest og syd/nord har begrensede muligheter i dagens veisystem", skriver bekymret brannsjef i Oslo. 

Les hele alarm-brevet her: http://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2018097531&fileid=8063916


 

Bildetekst: Brannsjef Jon Myroldhaug.