Oslos klimasjef er stadig på vingene

Klima-direktør Heidi Sørensen og hennes 33 ansatte reiser gjerne verden rundt med fly. 29 flyreiser til Mexico, Canada, USA og Milano så langt i år.

Skjermbilde 2018-09-13 kl. 10.41.37.png

Det er MDG-byråd Lan Berg som opprettet og politisk styrer Klimaetaten i Oslo. Etaten ledes av miljø-kjendis og politiker Heidi Sørensen (48). Hun har tidligere jobbet for Natur og Ungdom, Naturvernforbundet, WWF og hun har vært statssekretær i Miljøverndepartementet for SV.

Sørensens oppgave som klimasjef er å bidra til at byrådet når sitt radikale mål om et utslippskutt på 95 prosent. Det er dette klimamålet som er byrådets hovedbegrunnelse for sin krig mot bilen.

Flyreiser er av Sørensen og hennes politiske meningsfeller gjentatte ganger blitt omtalt som “Den store miljøtrussel”. I SVs program står det at i Norge bør flyreiser byttes ut med tog og partiet har programfestet at flytrafikken inn og ut av landet må ned.

Nylig presenterte Heidi Sørensen rapporten “Klimavennlige jobbreiser i Oslo kommune”. Rapporten avdekker hvordan de 50.000 kommuneansatte reiser i jobben, og det avsløres at fly utgjør en stor klimautfordring for Sørensen og byrådet.

- Våre beregninger viser at jobbreiser med bil og fly til sammen har et utslipp på 9 100 tonn CO2 per år. Litt over seks prosent av dette utslippet kommer fra flyreiser, skriver TØI i sin rapport bestilt av Sørensen.

I rapporten gir TØIs forskerne en klar anbefaling til flyglade kommuneansatte:

- Bedre teknologi og kunnskap kan gjøre det lettere for de ansatte både å jobbe hjemmefra og å gjennomføre møter via video. Dette kan bidra til å redusere antallet tjenestereiser, og kanskje spesielt flyreiser.

exterior-abstract_exterior-details_787900_014.jpg

Heidi Sørensen er tydeligvis ikke av det miljøkaliber som bruker skype, stream eller videokonferanser når hun engasjerer seg i klimapolitikken. Hun velger heller fly.

- Jeg har gjennomført seks flyreiser til en samlet kostnad på kr 38 415,-. Disse har gått til Edmonton (Canada), Brussel, Trondheim og København.
- Hva med dine 33 ansatte?
- Det er gjennomført 23 flyreiser til en samlet kostnad på kr 66 823,-. Klimaetaten har besøkt Stavanger, Trondheim, Mexico, Edmonton, USA, Milano, Brussel, København og München.

Heidi Sørensen vil neppe få noen utfordring med sine sjefer på grunn av Klimaetatens reisevaner. Byrådsleder Raymond Johansen har tidligere uttalt da han ble konfrontert med sine flyvaner:

– Men herregud, jeg kommer til å fortsette å fly. Og kjøre bil også, sier Johansen på telefon.

Skjermbilde 2018-09-13 kl. 10.06.18.png

Update:

Etter publisering blandet en PR-medarbeider seg inn i saken om Heidi Sørensen. Vi gjengir vedkommendes mail til redaksjonen i sin helhet:

Hei! Jeg viser til artikkelen dere har lagt ut om reiser i Klimaetaten generelt og om direktør Heidi Sørensens reiser spesielt.

Innholdet er i det store og hele greit nok, men jeg synes det er relativt uredelig å utelate vesentlig informasjon i Heidi Sørensens e-post til deg – ja til og med faktisk skrive det motsatte. Det jeg sikter til da er at du lar være å sitere følgende:  «Vi har besøk av langt flere nasjonale og internasjonale delegasjoner enn de vi reiser til, og vi prøver å minimere tiden vi bruker på dette gjennom for eksempel webinarer og tilstedeværelse med presentasjoner på store arrangementer som for eksempel ZERO-konferansen og Arendalsuka.» 

I stedet skriver du/dere: «Heidi Sørensen er tydeligvis ikke av det miljøkaliber som bruker skype, stream eller videokonferanser når hun engasjerer seg i klimapolitikken. Hun velger heller fly.».

 Jeg synes det er pussig hvordan dere klarer å trekke denne slutningen på bakgrunn av Sørensens svar. Vi prøver som sagt å begrense reising, ikke minst av tids- og kapasitetshensyn. Derfor har vi webinarer både på norsk og engelsk, og Skype er hyppig brukt til samtaler med klimakontakter både i Norge og internasjonalt.

Jeg ber deg derfor vurdere å presisere dette i den saken dere har lagt ut.

Med vennlig hilsen

Merete Agerbak-Jensen
Kommunikasjonssjef/Head of Communication
Klimaetaten/Climate Agency
Oslo kommune/Municipality of Oslo
Mobil: 918 39 596
Sentralbord: 2180 2180

Merete Agerbak-Jensen og Heidi Sørensen klipper snor.

Merete Agerbak-Jensen og Heidi Sørensen klipper snor.


Og for ordens skyld publiserer vi også hele mailen fra klima-direktør Sørensen:

Hei,

Vi opplever stor interesse for Oslos klimatiltak og klimabudsjett. Vi har besøk av langt flere nasjonale og internasjonale delegasjoner enn de vi reiser til, og vi prøver å minimere tiden vi bruker på dette gjennom for eksempel webinarer og tilstedeværelse med presentasjoner på store arrangementer som for eksempel ZERO-konferansen og Arendalsuka. 

Under følger svar på de konkrete spørsmålene dine:

1) Hvor mange ansatte har Klimaetaten?
Klimaetaten har 34 ansatte

2) Hvor stort beløp har disse reist for samlet fra 1. januar til 1. august.
Disse har samlet reist for 84.928 kroner fra 1. januar til 1. august 2018, dette inkluderer også reiser i Norge.

3) Hvor mange flyreiser er gjennomført til hvilken samlet kostnad?
Det er gjennomført 23 flyreiser til en samlet kostnad på kr 66 823,-. Klimaetaten har besøkt Stavanger, Trondheim, Mexico, Edmonton, USA, Milano, Brussel, København og München.

4) Hvor mange flyreiser har du som etatsleder gjennomført i 2018 og til hvilke destinasjoner og hva har det kostet?
Jeg har gjennomført seks flyreiser til en samlet kostnad på kr 38 415,-. Disse har gått til Edmonton (Canada), Brussel, Trondheim og København.

Klimaetaten er ikke representert under Global Action Summit i San Franscico.

Med vennlig hilsen

Heidi Sørensen
direktør