Oslos bystyre-politikere får utbetalt 6102 kroner per "heldagsmøte" de deltar på

Å være frivillig og folkevalgt i landets hovedstad kan fort bli en lønnsom opplevelse.

SV-ordfører Marianne Borgen. Foto Sturlason.

SV-ordfører Marianne Borgen. Foto Sturlason.

I forrige uke vedtok det politikerstyrte “Forretningsutvalget” nye lønnsbetingelser for alle person som frivillig stiller til valg. Alle personer som får et fast sete i bystyret får først utbetalt 29.292 kroner per år, uansett.

Deretter har politikerne skrudd sammen en honorarpakke som på årsbasis innebærer store kostnader og skaper en vesentlig økonomisk verdi for de folkevalgte..

Hvert eneste såkalte “heldagsmøte” en bystyrerepresentant deltar på betyr at 6102 kroner tikker inn på kontoen. I fjor innkalte ordfører Marianne Borgen de 147 representantene til 10 møter. Det kostet kommunen totalt ni millioner kroner pluss gratis middager.
Hvor mange timer et møte må vare for å kunne defineres som et heldagsmøte går ikke frem av Forretningsutvalgets vedtak, så dette er trolig noe tillitsbaserte greier.

Det finnes nemlig også noe Oslo-politkerne kaller kun “møte”. Her er det heller ikke definert nærmere hvor langt et kort møte må vare før representanten kan kreve et møtehonorar på 3662 kroner.

SV-ordfører Marianne Borgen.

SV-ordfører Marianne Borgen.

Slik omtaler politikerne utbetalingene til bystyrerepresentantene:

Medlemmer av bystyret får 29 292 kroner pr. år, 3 662 kroner pr. møte og 6 102 kroner pr. heldagsmøte.

Varamedlemmer til bystyret får 14 646 kroner pr. år.
Medlemmer av bystyrets utvalg får 3 662 kroner pr. møte og 6 102 kroner pr. heldagsmøte.

Totalt i Oslo bor det nå 372 tillitsvalgte politikere. I bydelene florerer det også med møter og slik ser de folkevalgtes goder ut der:
1) Bydelsutvalgene

Bydelsutvalget kan, etter vurdering av arbeidsmengde og andre forhold, godtgjøre leder og nestleder i bydelsutvalget etter følgende alternativer:

Alternativ 1:
Leder: 96 463 kroner pr. år og 4 303 kroner pr. møte. Nestleder: 27 517 kroner pr. år og 2 001 kroner pr. møte. Medlemmer: 2 001 kroner pr. møte.

Alternativ 2:
Leder: 20 prosent av det som er fastsatt for bystyreutvalgenes ledere og 4 303 kroner pr. møte. Nestleder: 33 prosent av det som er fastsatt for leder pr. år og 2 001 kroner pr. møte. Medlemmer: 2 001 kroner pr. møte.

2) Bydelsutvalgenes arbeidsutvalg

Leder og medlemmer: 1 497 kroner pr. møte.

Godtgjøring til medlemmer av øvrige folkevalgte og andre kommunale organer som er valgt lokalt, jf. reglement for bydelene §§ 2-4 til 2-6 punktene 1-3, fastsettes av bydelsutvalget innen følgende fire kategorier:

Kategori 1
Leder: 13 783 kroner pr. år og 1 497 kroner pr. møte. Medlemmer: 1 497 kroner pr. møte.

Kategori 2
Leder: 2 001 kroner pr. møte Medlemmer: 1 497 kroner pr. møte.

Kategori 3
Leder: 1 026 kroner pr. møte Medlemmer: 773 kroner pr. møte

Kategori 4
Medlemmer: 773 kroner pr. møte.

Skjermbilde 2019-06-08 kl. 13.19.30.png

Oslos folkevalgte kan også kose seg med andre frynsegoder som gratis barnevakt og pleie av eldre og syke pluss dekning av reiseutgifter. Slik er dette omtalt i dokumentet:

Den som har et kommunalt tillitsverv, får dekket utgifter til reise, kost og overnatting etter gjeldende regler for arbeidstakere i Oslo kommune.

Reiseutgifter for opptil to innenbys enkeltreiser med offentlig transportmiddel må likevel dekkes av den enkelte.

Brukere av TT-kort som er medlemmer av styrer, råd og utvalg som er omfattet av reglement for godtgjøring av folkevalgte verv i Oslo kommune, får dekket utgifter til transport til møter eller annen pålagt virksomhet tilknyttet vervet.

Den som har et kommunalt tillitsverv får dekket legitimerte ekstrautgifter til barnepass, stell og pass av syke, eldre mv. med inntil 2 506 kroner pr. dag.