Partiet Liberalistene Oslo vil ta fra Johansen & Berg Jaguar-bilene

Liberalistene går til valg på å frata byrådsleder og samferdselsbyråd sine to kommende Jaguarer. Og dagens to Audi A8 med tre tilgjengelige privatsjåfører.

Liberalistenes fylkesleder i Oslo Roald Ribe

Liberalistenes fylkesleder i Oslo Roald Ribe

- Luksusbilene er selve symbolet på at Aps byrådsleder Raymond Johansen ikke vil leve det samme livet han påtvinger alle andre. Det er nesten absurd å følge med på et byråd som kriger vilt mot bilistene, samtidig som de har tilgang til millionbiler med privatsjåfør 24 timer i døgnet, sier Roald Ribe som er leder for fylkesstyret til Liberalistene Oslo.

Liberalistene gir seg ikke med bilforbud for byrådet. Partiet har utarbeidet følgende tekst og smørbrødliste i utkast til partiprogram som angriper Oslo-politikernes ulike “frynsegoder”:

Administrative privilegier og hemmelighold

Å inneha et politisk verv er en frivillig oppgave som ikke ikke skal være en lukrativ karriere med diverse privilegier. I dag er mønsteret at de folkevalgte bevilger seg selv stadig høyere lønn og godtgjørelser som resten av befolkningen pålegges å finansiere.

Regelmessig innføres nye reguleringer og avgifter, uten at de som vedtar dem rammes selv. Vi vil ha folkevalgte som grunnet egen situasjon må tenke på de som rammes av deres vedtak, ikke folkevalgte som blir formuende på skattebetalernes regning og unndrar seg selv fra negative effekter av det som pålegges andre.

Vi vil
* Motarbeide lønnsfastsettelse basert på lønnen i andre organisasjoner
* Redusere lønningene for folkevalgte
* Avskaffe ordninger som medfører tjenestebiler til bystyret
* Avskaffe kommunal bruk av drosjer for politikere og byråkrater
* Redusere muligheten for å lønne ledere og nestledere av bydelsutvalg ekstra
* Redusere godtgjøring av medlemmer og varamedlemmer i folkevalgte organer
* Fjerne ordninger med fratredelsesytelser, etterlønn, fallskjerm osv.
* Sette tak på reiseregninger
* Avskaffe all gratis parkering tilknyttet politiske og byråkratiske stillinger
* Fremme publisering av alle offentlige referater og saksdokumenter i strukturert form på nett
* Motarbeide hemmelighold rundt politisk og byråkratisk virksomhet

Her er den nye bilen til Berg & Johansen. Jaguaren er kåret til den tredje mest luksuriøse bilen i verden.

Her er den nye bilen til Berg & Johansen. Jaguaren er kåret til den tredje mest luksuriøse bilen i verden.