Åpner for ulike priser for beboerparkering

Miljøpartiet de grønne i Oslo går inn for beboerparkering over hele Oslo. Den enkelte bydel skal selv få bestemme prisen. I dag er den 3000 kroner etter at den steg fra 300 kroner.

Dette er Torkild Vederhus. Han har ledet arbeidet med nytt program for MDG i Oslo. Det er landsmøtet som avholdes neste år som endelig vedtar hva MDG går til valg på.

Dette er Torkild Vederhus. Han har ledet arbeidet med nytt program for MDG i Oslo. Det er landsmøtet som avholdes neste år som endelig vedtar hva MDG går til valg på.

Det er i programutkastet for 2019-2023 at MDG meisler ut sin parkeringspolitikk. For det første omtales beboerparkering “som en vellykket ordning” som MDG vil utvide.

Samtidig lanserer partiet en fiks løsning for de bydelene som ønsker større inntekter. Sentralt fra rådhuset skal det fastsettes en minstepris (i dag 3000), og så er det opp til den enkelte bydel og bestemme hva den endelige prisen blir.

- Samtidig vil vi etablere en minsteprisnorm og la bydelene selv bestemme prisen på og få de overskytende inntektene fra beboerparkeringen - såkalt “Parking Benet Districts”, heter det i programutkastet.

I praksis innebærer det at de grønne mener at det i samme by kan innføres ulike avgifter basert på hvor du bor.


Av Jarle Aabø