PRESSEBILDER: Den pinelige sykkelpaviljongen til to mill

En av våre fotografer har vært ute på oppdrag. Her er hans rapport:

- Sykkelpaviljongen på sjøsiden av Oslo S er et trist skue bare halvannen uke før byrådet begynner å bruke 118 PR- og eventmillioner for sin pris skal “europeisk miljøhovedstad 2019.”

- Sykkelsenteret var i dag uten andre besøkende og skuelystne enn fotografen. Demosykkelløypen rundt senteret var dekket av issvuller og snø. Verktøyet på gjør det selv verkstedet var ikke i bruk. Noen brosjyrer blafret i vinden.

- Dette propagandasenteret minner om noe byens befolkning har mistet interessen for. Det strutter ikke akkurat av pondus og fremtidstro.

I følge anbudet er sykkelpaviljongen et omfattende tilbud til Oslos syklende befolkning og den “skal være et samlingspunkt for sykkelrelaterte arrangementer i Oslo.” Videre heter det i anbudet:

- Sykkelpaviljongen skal gi informasjon, tilgang på vann til sykkelvask og enkle verkstedsfasiliteter for sykkel. Paviljongen har i tillegg to frittstående trebenker og et lite låsbart rom med verktøy, og lager som vil kunne åpnes ved ulike sykkelbegivenheter og arrangerte gateverksteder.

- Det skal festes tre informasjonsskjermer på paviljongen (en som viser antall syklister som passerer over Oslo kommunes sykkeltellepunkter, én for Oslo Bysykkel og én for Sykkelprosjektet).

- Rundt sykkelpaviljongen skal det anlegges en enkel sykkellekebane spesielt beregnet på barn og ungdom. Banen vil markeres med et tynt lag rød thermoplast, og det vil bygges opp en kurvatur i tre i en av svingene.

Det er byråd Lan Bergs bymiljøetat som er ansvarlig for sykkelpaviljongen på Oslo S som ifølge anbudet skal ha kostet to millioner kroner å bygge.