"Program Bilfritt Byliv" glemte at Oslo har ambulanser

Da Plan- og bygningsetaten sendte planen “steng Oslo for biler” ut på høring, klarte etaten å glemme at det finnes ambulanser i landets hovedstad.

17831602372_d5e6a20608_k.jpg

Ambulanseavdelingen utfører omlag 150. 000 oppdrag årlig og har 450 ansatte. 

- Vi har blitt oppmerksomme på at Oslo universitetssykehus ikke har blitt varselet i forbindelse med offentlig ettersyn av planforslaget, og at Plan- og bygningsetaten heller ikke har mottatt noen uttalelse fra dere. Dette er beklagelig ettersom tilgjengelighet og framkommelighet i sentrum er avgjørende for ambulansetjenesten. Vi ønsker deres innspill til planarbeidet for å sikre deres interesser og ivareta det samfunnsansvaret dere forvalter, skriver sakbehandler Ida Hanna Ørnhøi som sorterer under avdeling for byutvikling Fjordbyenheten.

Hun skriver videre:

- Vi ønsker å komme i kontakt med riktig representant hos dere for å drøfte utkast til revidert planforslag, og motta viktige innspill om framkommelighet for ambulansetjenesten i sentrum i forbindelse med ny områderegulering. Vi ber om tilbakemelding så snart som mulig og innen 15.10.18, da vi jobber med en relativt stram framdrift. Ta kontakt via Plan- og bygningsetatens postmottak eller direkte med saksbehandler for å avtale møtetidspunkt.

Det er ikke kjent om et møte er gjennomført og hva ambulansetjenesten mener om “Program Bilfritt Byliv”.

http://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2018115052&fileid=8120724

Av Jarle Aabø