Radbrekker sykkeltryggheten ved Oslo S

Generalsekretær i Syklistenes Landsforening Morgan Andersen mener det ikke plass til syklister i Dronning Eufemias gate. Han varsler nå flere dødsulykker.

IMG_1264.JPEG

Nyhetsavisen Ja til bilen i Oslo kunne i går dokumentere akkurat det Andersen mener. Bussene skviser syklistene ut av veibanen og farlige situasjoner oppstår på løpende bånd.

Andersen følger nå opp denne saken og skriver i Aftenposten:

Et lokalt sykkelveinett består også av riksveier, hvor Veivesenet er ansvarlig. Som i Dronning Eufemias gate, Oslos «paradegate» – 43,2 meter bred og med en prislapp på kr 13 000 pr. centimeter. Der har det vært store trafikale utfordringer siden den ble åpnet i 2014.

Vår kritikk av manglende sykkeltilrettelegging like etter åpningen ble besvart av Veivesenet med at det er «såpass uoversiktlig at vi ikke ønsker syklister der». Dette skulle gjelde en innkjøringsperiode, fordi «trafikken ikke har satt seg», som Veivesenet formulerte det i 2014.

Fire år senere er trafikkbildet like kaotisk, og gaten er en av landets mest ulykkesrammede. Vi etterlyser derfor hardere prioritering. Det er ikke plass til alle! Fordel arealet mellom gående, syklister og kollektivtransport – de samme trafikantgrupper som skal prioriteres i byvekstavtaler og i arbeidet for å nå nullvekstmålet i personbiltrafikken.

Byrådet støtter langt på vei dette kravet og ønsker å fjerne personbiltrafikken fra gaten. Veivesenet svarer derimot at dette er uaktuelt og viser i Aftenposten 22. august i år igjen til at «strukturen i gaten ikke har satt seg ennå».

Hvor mange år må vi vente på at trafikken skal sette seg? Hvor mange flere ulykker må til? Etaten har gitt oss forsikring om at sikkerheten har stått sentralt under planlegging av gaten.