RAYMOND JOHANSEN: Om Hitler, olje, hets og trekkfugler

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) er nyttårs-intervjuet av ABC Nyheter.

Johansen, Raymond.jpg

Her er utdrag fra intervjuet. Link ligger lengst ned:

“Byrådslederen trekker en parallell til Adolf Hitler, en leder som fremsto svært handlekraftig. En leder som tok seg av «jødeproblemet».

– Det ble en veldig sterk forståelse for «jødeproblemet». Tyskerne begynte å snakke. «Hva skal vi gjøre med jødene?» De var en del av Tyskland, men likevel ikke. «Vi må merke dem. Vi må være oppmerksomme på hvem dem er, og etter hvert sende dem vekk».

Johansen trekker pusten.

– Hvis du klarer å sette grupper opp mot hverandre, single ut noen grupper og si: «De tilhører egentlig ikke her. De er jo egentlig ikke norske». Men så er de jo norske. Og så fokuserer du mye mer på å fortelle at de tilhører egentlig ikke her. De er ikke egentlig en del av oss. Og så begynner folk å tenke: «Nei, de er kanskje ikke en del av oss. Hvor skal vi sende dem? Men vi har jo ikke noe sted å sende dem. For de er jo norske. Vi får sende dem tilbake til Eritrea. Men de er jo egentlig ikke eritreiske da? De kan ikke språket, de har ikke noe familie der.» Poenget er at disse barna og unge er våre barn og unge.

En sint neve smeller i bordet.

– Jeg er bekymret for at høyrepopulister skal klare å hause opp en samfunnsstemning hvor vi setter folk opp mot hverandre. 

Etter en engasjert tirade, lener Johansen seg tilbake og sukker.”

Intervjuet fortsetter:

“- Tror du Arbeiderpartiet nasjonalt hadde tjent på å snakke mer om klimaet?

– Det er en interessant problemstilling det du spør om. «Kunne jeg ha tjent på?». Jeg tror stort sett du skal gjøre det du saklig sett mener er riktig. Og jeg mener det saklig sett er riktig å satse på prioriteringer for klima og ren luft. Det er vår fordømte plikt. Arbeiderpartiet har ikke alltid vært gode nok til det.

– Jeg er veldig stolt over at vi bruker vår mandatperiode på fire år til å sette en dagsorden og bruke den makta vi har fått til å gjøre noe og mene noe. Så kan folk være uenig eller enige i det vi gjør. Vi har i alle fall prøvd å gjøre noe, å gjøre endringer i tråd med tilliten fra velgerne våre. Vi har ikke vært et forretningsministerium som har hatt noen popularitetsmålinger. Politikk handler om å tørre, og derfor har det også blitt noe støy, men det er en del av demokratiet.

- Hender det at politikere bidrar til å oppildne til netthets?

– Ja. Jeg mener det er en del av det. 1 av 4 velgere i Europa stemte høyrepopulistisk ved forrige valg. Hatefulle ytringer på sosiale medier er en av høyrepopulismens suksesser, for selv om de er få så er de likevel massivt tilstede. Jeg tror ikke høyrepopulismen hadde greid å vokse seg så sterk i Europa uten sosiale medier.

Byrådslederen mener at også enkelte norske politikere utnytter sinnet på nett bevisst for egen vinning.

– Frp er et sammensatt parti, men de har åpenbart elementer av sterke høyrepopulister, som Sylvi Listhaug og Tybring-Gjedde med flere. Det er jeg ikke et fnugg i tvil om. Da Sylvi Listhaug la ut terrorbildet som førte til hennes avgang så opplevde mange av de overlevende fra Utøya mer usikkerhet. Det var en direkte konsekvens av Facebook-posten. Nå sier jeg ikke at det var hensikten til Listhaug. Men det blir noe av den sårbarheten mange føler.

Byrådsleder Raymond Johansen avviser at Oslo Arbeiderparti lar seg diktere av Miljøpartiet de Grønne i byrådet. Han er svært tydelig på at klimasaken er den aller viktigste for ham.

– Luftkvaliteten i Oslo og de globale klimautslippene bekymrer meg veldig ...

Johansen tenker lenge mens han ser ut i luften med en alvorlig mine. 

– Jeg er en mann på 57 år, og min generasjon har levd et liv i sus og dus. Jeg har hatt det utrolig bra. Men jeg ser hva vær, vind og uforutsigbarhet gjør med klimaet. Jeg er engstelig.

– Det at vi med viten og vilje ser så mange arter, så mange dyr forsvinner. Så mange planter, så mange insekter. Nå har jeg begynt å se etter det på himmelen. Har det faktisk blitt mindre trekkfugler? Jeg lytter etter det i skogen. Har det blitt stillere? Jeg er bekymret for det som skjer.

Her kan du lese det store intervjuet ABC Nyheter har publisert med byrådsleder Raymond Johansen:

https://www.abcnyheter.no/helse-og-livsstil/livet/2018/12/28/195483375/en-tur-innom-egen-facebook-side-kan-odelegge-kvelden-ap-raymond?fbclid=IwAR3u7GPMXWV5ZVFX1YR5E7-LRexw9ZAaKWWrJxfP_-25UtujN-mYmLzLsw8