Raymond Johansen nekter Oslo innsyn i planene om bilfri Ring 2

- Vi jobber med en planprosess for trikk, sykkel og trær på Ring 2 fra Majorstuen til Carl Berners plass. Dette skriver byrådet på kommunens hjemmeside, men nekter Oslo innsyn i hva som egentlig foregår.

Skjermbilde 2019-02-05 kl. 10.24.33.png

For et år siden utarbeidet Bymiljøetaten to sentrale dokumenter som trolig har et innhold som utgjør en stor sprengkraft. Begge dokumentene “Planprogram Ring 2 Majorstuen - Carl Berners plass Høringsutgave” og  “Kunngjøring av høring av planprogram” er unntatt offentligheten via paragraf 14.1 i Offentlighetsloven.

På byrådets hjemmeside er det derfor knapt med informasjon og hvilke konsekvenser man ser for seg for en bilfri Ring 2.

- Bymiljøetaten har satt i gang en planprosess med planprogram og konsekvensutredninger av trikk, sykkel og trær på Ring 2 fra Majorstuen til Carl Berners plass. Både trikk og sykkelanlegg skal bli løst på strekningen, og Ring 2 skal fremstå som en gjennomgående boulevard med trebeplantning, skriver byrådet og fortsetter:

- Planprogrammet skal til høring våren 2018 og konsekvensene skal utredes til i løpet av 2018. Reguleringsplanen starter opp når planprogrammet er sendt til høring.

Disse planene ble aldri gjennomført og i et ferskt brev fra Fylkesmannen kommer det frem at ny dato for offentliggjøring ble satt til 5. februar 2019, men i følge Fylkesmannen er også den utsatt. Dermed har byrådet altså jobbet i det skjulte med et svært radikalt samferdselstiltak som endrer alt vi fra før vet om Ring 2.

Byrådet understreker sterkt at planene for Ring 2 er et revolusjonerende grep og skriver:

- Oslo er en av Europas raskest voksende byer, og dette gir store muligheter for gode klima- og miljøløsninger. Byrådet vil fortette rundt store kollektivknutepunkter, og prioritere de store pengene til kollektivprosjekter og sykkel, ikke nye motorveier. Ny T-banetunnel i indre by, utbygging av sykkelveinettet, og erstatte buss med trikk på bussrutene med høyest belegg herunder langs Ring 2, er prioriterte prosjekter for byrådet.

- Trikken vil binde sammen mange sentrumsrettede kollektivtilbud og gi attraktive omstigninger, samtidig som den betjener et stort lokalt marked. Tiltaket anbefales ferdigstilt før byggingen av en ny sentrumstunnel for T-banen starter, slik at man får en kapasitetssterk tverrforbindelse som kan avlaste T-banen i byggeperioden. Ring 2 er en sentral tverrforbindelse i Oslo, men deler av traseen mangler i dag sykkeltilrettelegging. 

En viktig konklusjon for det som har skjedd er at byrådet aldri vil rekke å få vedtatt en bilfri hovedvei i Oslo før valget i september. Samtidig forventer nok mange velgere å få fullt innsyn i hva byrådet holder på med før de går til stemmeurnene.

Skjermbilde 2019-02-04 kl. 19.45.42.png