RAYMOND JOHANSEN VILLE HA 80 KRONER I BOMMEN

snø vei (41).jpg

I 2016 ville byrådsleder Raymond Johansen at det skulle koste 80 kroner å passere en bomstasjon i Oslo. MDG og Venstre fremmet nylig krav overfor byrådslederen å bli med på å heve bomtakstene vesentlig, men nå sier Johansen nei for andre gang. Hvorfor blir han ikke med på bompenge-laget?

Det var VG som 11. juli avslørte pikante dokumenter fra forhandlingene mellom røde og blå politikere om Oslo-pakke 3.

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/pLVwLw/oslo-byraadet-ville-ha-minst-80-kroner-i-bomtakst-i-rushen-hoeyre-reagerer

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/pLVwLw/oslo-byraadet-ville-ha-minst-80-kroner-i-bomtakst-i-rushen-hoeyre-reagerer

- Det er dokumenter fra forhandlingene om den store samferdselsavtalen Oslopakke 3 og og bompenge-inntektene som skal finansiere prosjektene, som viser Oslo-byrådets hittil ukjente ståsted. I et detaljert skjema fra mars 2016, som VG har fått tilgang til, foreslo sekretariatet for Oslopakke 3 at personbiler/diesel skal betale 80 kroner for å kjøre gjennom bomringen inn til Oslo i rushtidene - og 48 kroner utenom rushtidene, kunne tabloidavisen fortelle sine lesere.

Venstre gikk nylig ut og vil øke bomskatten fra 31 til 62 kroner per passering, mens MDG lukter på 100-kroners tallet.

Alle spør seg nå følgende:

- Er det om ikke annet en teoretisk mulighet for at Raymond Johansen ombestemmer seg og blir enig med seg selv i 2016-versjon?

FOLKETOM LEKEPARK VED FESTNINGEN

FOLKETOM LEKEPARK VED FESTNINGEN