Rødts Eivor Evenrud vil ha kraftig lønnskutt for alle. Nekter nå å svare på om dette gjelder henne

Rødts bystyrerepresentant Eivor Evenrud la i forrige uke frem et forslag om at alle politikere i Oslo på hennes nivå skulle tåle et lønnskutt på 29 prosent. Som nestleder tjener kommunisten 870.000 kroner.

Skjermbilde 2019-06-08 kl. 18.54.06.png

I følge referatet fra Forretningsutvalgets møte der lønninger og frynsegoder fastsettes, mente Evenrud at Rødt er “bekymret for de økende ulikhetene i Norge. Politiker lønninger må derfor kontinuerlig vurderes”.

Hun foreslo derfor store lønnskutt for seg selv og sine politiske kolleger, slik at de kunne gå foran å sole seg i glansen av “mindre forskjeller i Norge”.
Selv om Evenrud sikkert argumenterte både tungt og lenge, fikk hun ikke støtte fra andre enn seg selv. Det betyr ikke at Eivor Evenrud fortsatt kan “utgjøre en forskjell” ved å sende en mail der hun frivillig instruerer finansbyråden om oppfølging av eget forslag om lønnskutt.

Nyhetsavisen Ja til bilen i Oslo har fått bekreftet fra bystyrerepresentanten at hun ikke ønsker å svare på om hun nå kutter lønnen sin med 29 prosent eller lar det være.

Den 4. juni 2019 sendte vi vår første henvendelse til representanten. 8. juni ble denne artikkelen publisert.

Skjermbilde 2019-06-09 kl. 17.32.43.png

Samtale med Evenrud 9. juni.

Skjermbilde 2019-06-09 kl. 17.48.52.png
Skjermbilde 2019-06-09 kl. 17.53.11.png

Slik presenterte kommunisten Evenrud sitt forslag i møtet:

Forslag 1:
punkt 2.1, som lyder: Ordfører, varaordfører, byråder, leder og nestleder i bystyreutvalgene
2.1 Årlig godtgjøring Ordføreren og byrådslederen mottar en årlig godtgjøring som tilsvarer 100 prosent av det som er fastsatt for regjeringens medlemmer. Byrådets medlemmer mottar en årlig godtgjøring som tilsvarer 90 prosent av det som er fastsatt for regjeringens medlemmer. Varaordføreren og bystyreutvalgenes ledere og nestledere mottar en årlig godtgjøring som tilsvarer 91 prosent av det som er fastsatt for stortingsrepresentanter. Varaordføreren mottar et tillegg på fem prosent av ordførerens godtgjøring.

Erstattes med:

Ordfører, varaordfører, byråder, leder og nestleder i bystyreutvalgene
2.1 Årlig godtgjøring Ordføreren og byrådslederen mottar en årlig godtgjøring som tilsvarer 70 prosent av det som er fastsatt for regjeringens medlemmer. Byrådets medlemmer mottar en årlig godtgjøring som tilsvarer 65 prosent av det som er fastsatt for regjeringens medlemmer. Varaordføreren og bystyreutvalgenes ledere og nestledere mottar en årlig godtgjøring som tilsvarer 61 prosent av det som er fastsatt for stortingsrepresentanter. Varaordføreren mottar et tillegg på fem prosent av ordførerens godtgjøring.

Sekundært:
punkt 2.1, som lyder: Ordfører, varaordfører, byråder, leder og nestleder i bystyreutvalgene 2.1 Årlig godtgjøring Ordføreren og byrådslederen mottar en årlig godtgjøring som tilsvarer 100 prosent av det som er fastsatt for regjeringens medlemmer. Byrådets medlemmer mottar en årlig godtgjøring som tilsvarer 90 prosent av det som er fastsatt for regjeringens medlemmer. Varaordføreren og bystyreutvalgenes ledere og nestledere mottar en årlig godtgjøring som tilsvarer 91 prosent av det som er fastsatt for stortingsrepresentanter. Varaordføreren mottar et tillegg på fem prosent av ordførerens godtgjøring.

Erstattes med:

Ordfører, varaordfører, byråder, leder og nestleder i bystyreutvalgene 2.1 Årlig godtgjøring Ordføreren og byrådslederen mottar en årlig godtgjøring som tilsvarer 80 prosent av det som er fastsatt for regjeringens medlemmer. Byrådets medlemmer mottar en årlig godtgjøring som tilsvarer 70 prosent av det som er fastsatt for regjeringens medlemmer. Varaordføreren og bystyreutvalgenes ledere og nestledere mottar en årlig godtgjøring som tilsvarer 71 prosent av det som er fastsatt for stortingsrepresentanter. Varaordføreren mottar et tillegg på fem prosent av ordførerens godtgjøring

Tilleggsforslag:

Bystyret ber byrådet levere en sak som går gjennom lønnsutviklingen for politikere lønnet av Oslo kommune sett opp mot ordinær lønnsutvikling i Oslo kommune. Saken skal inneholde ulike forslag til andre måter å fastsette politikeres lønninger på enn dagens ordning.