SÅ DET ER DETTE SOM ER DET YRENDE OG BILFRIE SENTRUM?

snø vei 5.jpg

- Jeg hadde vært et ærend i området da jeg bestemte meg for å svinge forbi og se på hvordan det gikk med den stengte Dronningsgaten.

- Jeg synes forsåvidt det er koselig med gågater når det er pent vær, men det er jo dette med at i Oslo er det kun noen få timer i uken folk faktisk er ute og går i noen særlig grad, så jeg ville se hvordan litt typisk norsk sommer-regnvær påvirker besøket på en bilfri dag som dette.

- Det var lovet gratis konserter og gratis blomster, men det var ikke så mye entusiasme å spore, skriver vår fotograf Lynet Sægrov.

Byrådet i Oslo har en helt annen virkelighetsoppfatning om prosjekt “Dronningens gate”. Her samler vi noen knipper med uttalelser fra kommunalt hold:

- Hva er så Dronningens gate? Den er det en kan kalle en «hverdagsgate» og har ingen dedikert funksjon i gatehierarkiet.

Dronningens gate vil bli omgjort til et fotgjengerprioritert kulturstrøk tilrettelagt for et variert byliv. Sammen med aktør-ene i gata er det utviklet et helhetlig konsept for gatas ulike kvartaler, med attraktive bymøbler, bredere og mer tilgjengelige fortau, bedre belysning og arrangementsstrøm slik at det blir lettere å ta gata i bruk, enten det er til markedsdager, utstillinger eller seminarer.

Og propagandakontoret bruker “sterke bilder og ord”. Se under.

fest-i-dronningens-gate.jpg
Skjermbilde 2019-08-18 kl. 22.13.58.png
snø vei (30).jpg