Siv Jensens lover å stanse bilfritt byliv i Oslo

siv_jensen_pb.jpg

- Jeg tror det er mange flere enn meg som begynner å bli alvorlig frustrert over det Raymond Johansen, Inga Marte Thorkildsen og Lan Marie Nguyen Berg gjør i Oslo, sier Frp-leder og finansminister Siv Jensen.

Til Nettavisen lover hun å gjøre krigen mot bilen til en fanesak i valgkampen, fordi hun mener byen rett og slett begynner å bli ufremkommelig.

- Det er sikkert veldig fremkommelig for syklister og gående, men det begynner å bli veldig krevende for bilister. Mange steder kan du ikke komme deg frem, og det er krevende å drive næringsvirksomhet, sier Jensen. 

Hun viser til at flere Oslo-gater er blitt stengt det siste året, for å hindre gjennomkjøring i sentrum og at 700 parkeringsplasser så langt er radert bort.

- Vil dere stoppe prosjektet Bilfritt byliv om dere får tilbake makta i Oslo?

- Ja! Jeg verdsetter jo at det er plasser i byen hvor det ikke er biler. Det er ikke det dette handler om. Nå handler det om at hele Oslo begynner å bli umulig å komme gjennom med bil, sier Jensen. 

Hun understreker at mange også er avhengig av å bruke bilen.

- I og rundt de store byene, er det helt ideelt å bygge ut kollektive løsninger, men det handler igjen om valgfrihet. De som kan kjøre buss og trikk, skal få rikelig med anledning til å gjøre det. De som vil sykle skal selvfølgelig få lov til det. Men de som ikke har noe særlig annet valg enn å kjøre bil, må også få muligheten til det, sier Jensen. 

Statsråden tviler dessuten på om samferdselspolitikken som føres av Arbeiderpartiet, SV og MDG, nødvendigvis er til det beste for miljøet. 

- Jeg er ikke så sikker på om det i miljøets ånd er så veldig miljøvennlig heller, fordi folk må kjøre lange omveier. Det betyr ikke at de nødvendigvis slutter å kjøre. De kjører bare mer, lenger, bruker mer tid og det blir veldig mye kø inn til byen, fordi folk fomler og leter etter hvordan de skal klare å få dette til, sier hun.

Av Jarle Aabø