Søkte jobb - ble spurt om sitt forhold til byråd Lan Marie Berg

I Oslo kommune risikerer jobbsøkere å bli spurt om hva de synes om Lan Marie Nguyen Berg (MDG). 

32609488063_042dcff2ed_b.jpg

Nyhetsavisen Ja til bilen i Oslo har fått tilgang til et lydopptak (se lenger ned) fra et jobbintervju i Oslo Brann- og Redningsetat. Denne etaten styres politisk av den omdiskuterte samferdselsbyråden i Lan Marie Berg fra Miljøpartiet de grønne (MDG).

Etatens ledelse består av Jon Myroldhaug (brannsjef), Einar Bakkevig (personalsjef), Ståle Lindhardt (fungerende sjef beredskapsavdelingen), Hege Hammer (sjef brannforebyggende avdeling), Lars Magne Hovtun (informasjonssjef) og Odd Myhrer (økonomisjef).

Skjermbilde 2018-12-25 kl. 14.19.33.png

Det var tidligere i år at brannetaten lyste ut en mellomlederstilling som skulle vise seg å være svært ettertraktet. En av de mange som søkte ble jobbintervjuet i nesten halv annen time i et møte der flere var tilsted fra kommunens side.

Tre av disse var seksjonsleder for kompetanse Nicklas Helgestrand, beredskapssjef Joachim Jensen og Fagforbundets ansatterepresentant Espen Holmgren. Det var også en kvinne tilstede som var underordnet Helgestrand.

I følge Arbeidsmiljøloven er det en rekke forhold en arbeidsgiver ikke har lov til spørre en jobbsøkere om. Hovedhensikten med bestemte og tydelige lover og regler er begrunnet i å hindre diskriminering i ansettelsesprosesser. I følge Likestillings- og diskrimineringsombudet er disse temaene forbudt å ta opp i et jobbintervju:

  • Religiøse og kulturelle spørsmål

  • Seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk

  • Politiske spørsmål og medlemskap i arbeidstakerorganisasjon

  • Helseopplysninger

  • Forhold som ikke er relevante for ansettelse

  • Graviditet, adopsjon, familieplanlegging

(Kilde: http://www.ldo.no/forebygg/i-arbeidslivet/Ansettelse-og-oppsigelse/Jobbintervjuet/Sporreforbud/)

I det konkrete intervjuet Nyhetsavisen Ja til bilen i Oslo har fått tilgang til oppstår det en situasjon som jobbsøkeren reagerte svært kraftig på.

- Dette er noe det mest forferdelige jeg har blitt utsatt for i arbeidslivet. Å få spørsmål om mine politiske synspunkter opplevde jeg som en invasjon av mitt privatliv, sier jobbsøkeren.

Her er det som skjedde i dette jobbintervjuet og det er Niklas Helgestrand som spør på vegne av etaten:

Skjermbilde 2018-12-25 kl. 14.02.29.png

Jobbsøkeren blir tydelig usikker når han svarer:
- Ja…hva skal jeg si…jeg er ikke helt enig men…
- Hva er du ikke enig i da?
- Vi må ha litt bil i Oslo. Jeg er enig i at vi må kutte ned på bilbruken i byen, men noe transport og noe til og fra sentrum…jeg har en liten mistanke om at Oslo kommer til å få et problem med butikkdød og selve handelen og service vil få en ganske stor nedgang i byen. Dette er blitt et stort problem.
- Sykkel er ingenting for deg?
- Jo jo, sykkel er helt greit det, og jeg har en sykkel jeg.

- Nå kommer vi til en ting som heter sosiale medier. Hva bruker du, hva legger du ut og hva tenker du om det?
- Hva skal jeg si, jeg har jo lagt ut feriebildene mine.
- Er du aktiv?
- Jeg er ganske aktiv.
- Hvilke områder er du aktiv på?
- Det er jo bil og Ja til bilen i Oslo da.
- Så du har litt holdninger mot Lan egentlig?
- Jo, men, det er jo tale- og pressefrihet og man må ha lov til å være uenig, svarer jobbsøkeren som tydelig er svært mistilpasset i denne situasjonen.

Vi offentliggjør ikke selve lydopptaket av hensyn til kildevern og anonymisering.

Jobbsøkeren fikk aldri stillingen i Brann- og Redningsetaten og Oslo kommune sluttet å svare på hans jobbsøknader. I dag har han en tilsvarende sjefsstilling i det private næringsliv.

Hva er lov?
Arbeidsrettsadvokater.no skriver på sin hjemmeside at å spørre om kandidatens politiske syn er som den store hovedregel ikke tillatt. Det er likevel tillat begrunnet i stillingens karakter, eller det inngår i formålet for arbeidsgiver å fremme bestemte politiske syn, og arbeidstakerens stilling vil være av betydning for gjennomføringen av formålet. Slike spørsmål vil likevel bare kunne tillates dersom disse kravene på forhånd fremkommer av stillingsutlysningen.

Vi er ikke kjent med flere slike tilfeller og om det involverer andre byråder.

32609490443_d130230aab_b.jpg