Slik skal folk tvinges, lokkes og lures til å droppe bilen

I Norge har politikerne bestemt at antall syklister skal dobles. Er dette realistisk eller politiske drømmerier?

Fotomontasje: Statens Vegvesen.

Fotomontasje: Statens Vegvesen.

Det var Statens Vegvesen som stilte seg selv dette spørsmålet for et drøyt år siden. Vegvesenet er en svært viktig aktør for politikerne, når de krever at dobbelt så mange skal begynne å sykle, slik at de samme politikerne skal nå sitt andre vedtak om null vekst i personbiltrafikken.

Oppsummert er dette oppskriften på hvordan politikere og byråkrater skal gjøre Norge til et sykkel-land:

1) Stortilte PR-, reklame- og holdningskampanjer finansiert av skattebetalerne. Det handler om å skape en sykkelkultur som ikke finnes, og at det skal være sosialt akseptert. (Om det her menes at det også handler om gjøre det sosialt uakseptert å kjøre bil, vites ikke.)

2) Milliarder på milliarder av kroner til et gigantisk “Hovedsykkelvegnett”. Bare i Oslo er det vedtatt å bruke 13,5 milliarder kroner på rød asfalt.

3) Strøkent vedlikehold av sykkelfelt både sommer som vinter. (Sykkelandelen er kun 1 prosent vinterstid).

4) Gjøre det for dyrt og skape så store hindringer for bilistene, at de gir opp å bruke bilen som fremkomstmiddel. Bompenger og færre og dyrere parkeringsplasser er bare to eksempler.

I bildene under publiserer vi de viktigste foilene fra vegvesenet foredrag.

Skjermbilde 2019-01-23 kl. 17.13.38.png
Skjermbilde 2019-01-23 kl. 17.11.40.png
Skjermbilde 2019-01-23 kl. 17.10.00.png
Skjermbilde 2019-01-23 kl. 17.40.49.png
Skjermbilde 2019-01-23 kl. 17.11.58.png
Skjermbilde 2019-01-23 kl. 17.42.43.png