SLIK SKAL HØYRE RÅTT OG BRUTALT GJØRE OSLO TIL EN SYKKELBY

Eirik Lae Solberg og Saida Benum skal bruke 13,5 milliarder på sykler hvis partiet vinner valget. Det er svært lite som skiller Høyres voldsomme sykkelsatsing, fra den MDG, Ap og SV er i full gang med å gjennomføre.

SKAL VINNE VALG PÅ Å BRUKE MILLIARDER PÅ SYKLER

SKAL VINNE VALG PÅ Å BRUKE MILLIARDER PÅ SYKLER

Eirik Lae Solberg og hans blå venner mener at siden sykkelen er et av de mest miljøvennlige transportmidlene, så må det tydeligvis sterk lut til for å få folk opp på sykkelsetet. Beregninger Nyhetsavisen Ja til bilen i Oslo har gjort viser at 2,9 prosent av Oslos befolkning sykler i den siste tids finvær.

- Når flere sykler, blir det bedre for folkehelsen, miljøet og kapasiteten i kollektivtrafikken. Vi vil bygge et nettverk av sykkeltraseer inn mot sentrum og sørge for at syklister trygt kan dele bygatene med gående, busser og biler, heter det i Høyres bystyreprogram.

Eirik Lae Solberg og Saida Benum skal også gå i bresjen for å fremme en bedre sykkelkultur og bygge sykkelhotellet..

- Vi vil også legge til rette for flere parkeringsmuligheter for sykkel, slik at det blir enklere for flere å velge sykkel. Samtidig er det viktig at det jobbes for å fremme en bedre sykkelkultur for å ivareta både syklisters og fotgjengeres sikkerhet og opplevelse av å ferdes på en trygg måte.

Oslo Høyre vil:

 • Bygge ut et sammenhengende helårs nettverk av sykkeltraseer inn mot sentrum.

 • Tilrettelegge for mest mulig adskilte sykkelveier.

 • Bygge sykkelhoteller der man trygt kan parkere sykkelen ved alle store kollektivknutepunkter,

  bl.a. Ryen, Grorud, Storo og Skøyen.

 • Utarbeide en parkeringsnorm som sikrer tilstrekkelig parkeringskapasitet for sykler i nye

  prosjekter både for elsykler, lastesykler og vanlige sykler.

 • Øke antall bysykler og bysykkelstativer i eksisterende og nye områder, øke tilgjengeligheten der

  bruken er størst, og sørge for at ordningen kan brukes av alle over 16 år.

 • Etablere en bysykkelordning med el-bysykler.

 • Merke opp eksisterende og nye gang- og sykkelstier med egne felt for gående og syklende.

 • Redusere fartsgrensen til 30 km/t utenom hovedveiene i indre by og boligområder i ytre by, slik

  at biler og syklister trygt kan dele gatene.