Snart fjernes all bilparkering på begge sider i hele Gyldenløves gate

Røde løpere skal før sommeren rulles ut på begge sider av en av Oslos vakreste gater. Ap-byrådets sykkelpolitikk går i denne omgang fra Kirkeveien til Niels Juels gate. En strekning på 900 meter.

Skjermbilde 2019-01-17 kl. 18.07.51.png

Saken er sendt ut til naboer og vi henter resten av informasjonen fra samferdselsbyråd Lan Marie Bergs etats nabovarsel. Se lenger ned. Arbeiderpartiets Andreas Halse skriver dette på Twitter:

Arbeiderpartiet i OSLO ber om innspill fra den kjente professor på UIO Olav TOrvund.

Arbeiderpartiet i OSLO ber om innspill fra den kjente professor på UIO Olav TOrvund.

- Passasjen i midten mellom trærne ble i sin tid anlagt for ridende. De er borte.  Hvorfor ikke legge sykkelfeltet der? Det er en løsning som er mye brukt i Paris de senere årene. Avstanden på innsiden av trærne er litt mer enn det dobbelta av bredden på sykkelfeltene i Dr Eufemias gt. Så bredden er der. Jeg har målt, skriver en leser hos “Ja til bilen” på FB.

Skjermbilde 2019-01-17 kl. 20.07.33.png
Fotomontasje: Bymiljøetaten

Fotomontasje: Bymiljøetaten

NABOVAREL:

Bymiljøetaten planlegger tiltak for å bedre forholdene for gående og syklende i Gyldenløves gate.

Forslaget innebærer å:

-  Bygge sykkelfelt på begge sider av Gyldenløves gate fra Kirkeveien til Niels Juels gate

-  Reasfaltere veibanen på samme strekning

-  Stramme inn de fleste kryss (?)

-  Utbedre fortauene der det er behov

HVORFOR GJØR VI DETTE?

Å legge bedre til rette for gående og syklende er nødvendig for å løse utfordringene knyttet til befolkningsvekst, transportbehov, luftkvalitet og arealbruk i Oslo.

Egne sykkelfelt i Gyldenløves gate vil bedre fremkommeligheten og trafikksikkerheten for syklende. Sykkelfelt vil redusere omfanget av sykling på fortauet, og dermed bedre forholdene for gående. Krysstiltakene vil korte ned kryssingsavstanden for gående og senke hastigheten på biltrafikken, noe som vil bedre trafikksikkerheten for gående.

Den aktuelle strekningen inngår i det fremtidige sykkelveinettet i Oslo. Tiltaket er en viktig brikke i en ny sykkelrute mellom Smestad, sentrum og Galgeberg

Skjermbilde 2019-01-17 kl. 18.16.17.png

En annen leserkommentar på FB:

- Dette er jo helt på trynet! Gaten er lite trafikkert, og med utmerket plass til syklister slik den fremstår i dag. Her er man nok ute etter å få fjernet gateparkeringen. Kan ikke byrådet heller være redelige, og fremme et forslag om å forby folk å eie biler innenfor ring 2? I stedet fjerner man litt her og forvansker litt der, i håp om at vi ikke skjønner hva som foregår.