STEMME NESTE HØST: Bompenger

Alle partiene i Oslo vil ha 73 bomstasjoner. Unntatt Frp. Så er bompenger din viktigste sak har du ingen annen stemmeseddel å plukke i valglokalet i september.

Aina Stenersen fronter Frp i Oslo, sammen med Carl I. Hagen.

Aina Stenersen fronter Frp i Oslo, sammen med Carl I. Hagen.

Ikke rent sjeldent kan ”en sak” i kommunevalg gjøre dramatiske endringer i det politiske landskapet. Og ikke sjeldent oppstår det nye partier, såkalte en-sakspartier, som går til valg på den ene saken som gjerne irriterer mest.

I  Oslo så hvisket det i krokene at et nytt parti er under oppseiling. Dette Oslo-partiet bygges opp rundt en sak, nemlig bom-saken. Om Oslo-partiet noen gang blir noe av vet vi med sikkerhet i mars, fordi det er siste frist for å melde seg på i valgkampen.

Enn så lenge er det kun Fremskrittspartiet som er bompengemotstandernes eneste mulige partivalg, og Frp har for lengst tatt til ordet for en folkeavstemning i Oslo og Akershus.

- Vi mener dette har så store konsekvenser for folks privatøkonomi at det ville være riktig at innbyggerne i Oslo og Akershus blir gitt muligheten til å si sin mening i en folkeavstemning, sa Vibeke Limi i Akershus FrP i mai.

De andre partiene anført av MDG, Høyre og de andre deltagerne i Oslopakke 3 forhandlingene ser på bompenger som et særdeles viktig inntektskilde for Oslo kommune. Uten bomstasjoner kan Høyre og Ap-byrådet bare glemme å bygge sykkelveier for 13,5 milliarder kroner.

At Frp står alene, åpner opp for en spennende valgkamp. Og det åpner også opp for potensielle scener fra valglokalene der folk stemmer Frp, mens de holder seg for nesen.

Frp har aldri vært et stort parti i Oslo, og det skal svært mye til for at det blir det neste høst. Men, sett fra partiets side, så har det nok det lang tradisjon for gjerne vinne valgkampens tema, og skrur de sammen en klok valgkamp-strategi kan det ikke utelukkes at Frp løfter seg betydelig opp fra sist valg (6 %), så fremt ikke et potensielt Oslo-parti tar eierskap til bomringene.

Nyhetsavisen Ja til bilen i Oslo vil frem mot valget beskrive tema for tema og hva partiene mener. Hvis du har innspill til sak så send en mail til post@jatilbilenioslo.no.

Foto: Arne-Rune Gjelsvik - FrP

Foto: Arne-Rune Gjelsvik - FrP