Sykkelfelt skal børstes ved 3 cm snø og hver 4. time

Slik skal 12 mil med sykkelfelt børstes og måkes gjennom vinteren.

26815561_10209161993920598_1339425871235923539_n.jpg

Her er “Måke-instruksen” for 120 kilometer sykkelfelt i Oslo er offentliggjort på blant annet kommunens hjemmeside. (Se måke-krav for gater lenger ned).

1) Ved snøfall på strekninger som skal holde barvei-standard, starter brøyting senest én time etter snøfall.

2) Under snøfallet brøytes det minimum hver fjerde time.

4) Etter endt snøfall skal det brøytes ferdig innen senest fire timer.

5) Ved snøfall på strekninger som ikke saltes, starter brøyting senest én time etter at det har falt maksimalt tre cm snø.

6) Disse strekningene brøytes minimum hver femte time under snøfallet, og skal være ferdig brøytet senest fem timer etter endt snøfall.  

26686001_10209161614831121_1596317049323045082_o.jpg

Regler for gater slik kommunen skriver på egen hjemmeside:

- Gater der det går trikk og utvalgte hovedveier og sykkelveier langs slike brøytes innen 5 timer etter at det har kommet 2 cm snø.
- Veibane og fortau langs hovedveier brøytes når det har falt 2 cm snø og skal være ferdigbrøytet etter 5 timer.
- Veinettet skal være ferdig strødd innen 5 timer etter at de ble glatte. Veibane saltes. 
- Fortau og separate gang og sykkelveier langs hovedveinettet skal være ferdig strødd innen 12 timer etter at de ble glatte. Disse arealene strøs med grus.
Boligveier: 
-Boligveier er det mindre trafikkerte veinettet i Oslo. Disse har snødekke gjennom vinteren og strøs med grus.
-Fortau langs boligveier samt gang- og sykkelveier brøytes når det har kommet 3 cm snø og skal være ferdigbrøytet etter 5 timer.
-Veinettet med fortau og gang- og sykkelveier skal være ferdig strødd innen 12 timer etter at de ble glatte. Det strøs med grus på disse veiene.
-Veibane boligveier brøytes når det har kommet 5 cm snø, og ferdigbrøytet seinest etter 9 timer.
Når strør vi?
-Hovedveier hvor det brukes salt strøs innen 5 til 12 timer. Veier hvor det brukes grus strøs innen 5 til 12 timer.

Her mer info fra Oslo kommune:
https://www.oslo.kommune.no/gate-transport-og-parkering/sykkel/vinterdrift-av-sykkelveier/#gref

Her kan du lese mer om vinterdrift av sykkelfelt. Rapporten er fra 2016: https://www.oslo.kommune.no/getfile.php/13259861/Innhold/Gate%2C%20transport%20og%20parkering/Sykkel/Sykkelstrategier%20og%20dokumenter/Undersøkelser%20og%20rapporter/Erfaringer%20med%20økt%20vinterdriftsstandard%20av%20sykkelveinettet%20i%20Oslo.pdf

Skjermbilde 2018-10-28 kl. 18.00.38.png

Av Jarle Aabø