VARAORDFØREREN PÅ 14 DAGER SPONSET TUR TIL SRI LANKA. HOLDT KURS FOR KVINNER

Skjermbilde+2019-06-11+kl.+10.30.20.png

Oslos varaordfører har så langt i år vært på to utenlandsreiser der “tenketanker” har betalt reise, opphold etc. Det bekrefter varaordførerens politisk rådgiver i en e-post til Nyhetsavisen Ja til bilen i Oslo.

Kart Sri Lanka.jpg

I januar oppholdt varaordføreren seg på Sri Lanka i 14 dager. I april noen dager i Berlin. Begge dekket av “andre”.

- Begge ble betalt av tenketankene som inviterte henne, så vi har ikke noe reiseregninger, skriver den politiske rådgiveren i partiets gruppe på rådhuset.

En tenketank er en organisasjon som gir råd og ideer om politikk, næringsliv eller militære spørsmål.

I den offentlige møtekalenderen til varaordføreren er hennes to utenlandsreiser notert slik:

“Uke 1 og uke 2 var varaordføreren i Sri Lanka for å holde kurs for kvinner som ønsker å stille til valg.”

Dagene i Berlin var i forbindelse med et politisk seminar for progressive politikere. Følg denne linken og du får vite mer:
http://www.progressives-zentrum.org/report_progressive-governance-symposium-2019/?lang=en

Her forteller varaordføreren hvordan Sri Lanka-turen var:
http://www.dailymirror.lk/article/Making-gender-equality-an-achievable-goal-161653.html?fbclid=IwAR1oNTEpGwg7o5_qK0VB6yCPbJ2bDk11FVZpGUjhn-uKC6pjnJGMundG4Qg

Etiske regler for folkevalgte i Oslo kommune:

5. Gaver og personlige fordeler
Folkevalgte i Oslo kommune må for seg selv eller for andre ikke motta gaver, provisjoner, tjenester eller andre ytelser, som kan være egnet til eller av giveren ment å påvirke handlinger, saksforberedelse eller vedtak.
Dette gjelder også gunstige betingelser knyttet til reiser og opphold. 

Oslos varaordfører i midten ved et middagsselskap i Berlin betalt av en tenketank.

Oslos varaordfører i midten ved et middagsselskap i Berlin betalt av en tenketank.

Varaordførerens primære oppgave er å være vikar for ordføreren. I Oslo mottar den som har tillitsvervet “varaordfører” 900.000 i grunnlønn og et ordfører-tillegg på 70.000 kroner.

Vi har spurt den politiske rådgiveren om hvem varaordføreren representerte på gratisturene, siden kommunen ikke dekket kostnadene. Dette har han ikke svart på.
Ambassadøren Thorbjørn Gaustadsæther i Colombo på Sri Lanka har omtalt besøket slik:

Skjermbilde 2019-06-28 kl. 22.44.55.png
kamzy1.jpg