Ville tilbake til gamle Oslo - Frp fikk døren midt i fleisen

Nylig fremmet Oslo Frp fire forslag som reverserer noe av AP-byrådets politikk. Samtlige partier på rådhuset stemte i mot.

MDGs Eivind Trædal og hans grønne medarbeidere har arbeidsmøte på Fridtjof Nansens plass for å demonstrere bilfritt område bak rådhuset.

MDGs Eivind Trædal og hans grønne medarbeidere har arbeidsmøte på Fridtjof Nansens plass for å demonstrere bilfritt område bak rådhuset.

Det var Frps bystyrerepesentant Camilla Wilhelmsen som fremmet de fire konkrete samferdsel-sakene i siste møte i bystyresalen. Hun ba om tilslutning for følgene:

1) Reversere endringene i kjøremønsteret som har delt Oslo i to.

2) Reetablere parkeringsplasser som AP-byrået har fjernet i sentrum.

3) Gjenåpne Fridtjof Nansens plass for gjennomkjøring.

4) Gjeninnføre parkeringstider med avgift kun til kl 17 på hverdager og klokken 15 på lørdager.

Hverken Høyre, Venstre, Krf, Ap, Rødt, SV eller MDG støttet forslaget fra Frp.

Høyre har tidligere uttalt til Nyhetsavisen Ja til bilen i Oslo at Fridtjof Nansens plass skal gjenåpnes hvis partiet vinner makten i Oslo etter valget neste høst.

Har Høyre snudd?

- Vi forsøkte oss på en overordnet tilnærming, for saken gikk ikke ned i gater, streder og plasser. Det kommer bystyret tilbake til senere. Det var på dette grunnlag vi valgte å ikke støtte Frps forslag om å gjenåpne Fridtjof Nansens plass for gjennomkjøring, forklarer Høyres gruppeleder Eirik Lae Solberg.

Camilla Wilhelmsen sier hun er skuffet:

- Jeg er særlig overrasket over at ikke Høyre kunne være med på forslagene som jeg fremmet. Det ble votert over hvert enkelt forslag, og FrP ble stående alene for å gjøre sentrum mer tilgjengelig for alle.