Proveny

Utbytte; inntekt; avkastning. Uttrykket brukes nå særlig om nettogevinst eller nettoutbringende ved salg av verdipapirer. Tidligere ble ordet proveny også brukt når det gjaldt statsinntekter og inntekter av spesielle forretningstransaksjoner.

<< Tilbake til ordboken