Skatteinsentiv

Begrepet Insentiv eller Incentiv peker tilbake på beveggrunn, tilskyndelse og spore.

Skatteinsentiver innebærer at de politiske myndighetene bestemmer rammevilkår gjennom skattesystemet. Skatteinsentivene er ment å fungere som en oppfordring til ønsket atferd hos privatpersoner og bedrifter. Skatteinsentiver kan medføre dynamisk skatteeffekt

Blant annet kan skatteinsentiver gjøre det lettere å investere i innovasjon og nyskaping i den tidlige fasen til bedrifter. Skatteinsentiver kan reduserer risiko for tap ved private investorers investeringer. Fjerning av formuesskatt kan være en slik positiv, risikoreduserende skatteinsentiv for investeringer. 

<< Tilbake til ordboken